Projekty

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čabiny

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čabiny 

Kód projektu: 25120220474 

Miesto realizácie projektu: Čabiny 

Číslo výzvy: KaHR-22VS-1501 

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os 2: Energetika 

Opatrenie 2.2: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 

Celkové investičné výdavky: 37 688,37 EUR 

Celkové oprávnené výdavky: 37 616,37 EUR 

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 35 735,55 EUR (95 %) 

Spolufinancovanie Obce Čabiny: 5 % 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia v obci Čabiny. 

Špecifické ciele: · zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia. · Zníženie nákladov na údržbu verejného osvetlenia . Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci 

Aktivity projektu: · Demontáž pôvodných svietidiel · Montáž nových svietidiel · Zavedenie systému riadenia a monitoringu · Odskúšanie nového vereného osvetlenia · Riadenie projektu · Publicita a informovanosť

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka
11.30 - 12.00 hod.

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Fotogaléria

Kalendár