Projekty

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čabiny

OPERAČNÝ PROGRAM

KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čabiny

Kód projektu: 25120220474

Prijímateľ: Čabiny

Začiatok realizácie: 08/2015

Ukončenie projektu: 04/2016

Výška poskytnutého NFP: 35 735,55 EUR

Vďaka podpore EÚ sa realizoval projekt zameraný na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie.

Výmenou svietidiel za nové s technológiou LED v počte 98 ks bude dosiahnutá úspora energie 45,64 GJ/rok.

www.economy.gov.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka
11.30 - 12.00 hod.

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Fotogaléria

Kalendár