Kontakty

Toto webové sídlo www.cabiny.sk spravuje Obec Čabiny je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Čabiny 

Adresa:
Obecný úrad Čabiny 
Čabiny 141
067 02 Čabiny 

IČO: 00322873

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Región: Laborecké združenie miest a obcí
Počet obyvateľov: 374
Rozloha: 3 884 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1876

Všeobecné informácie: info@cabiny.sk
Podateľňa: podatelna@cabiny.sk
Starosta: Milan Moroz, e-mail: starosta@cabiny.sk, tel. č. 0905 652 677
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@cabiny.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 057/73 97 113

E-mail: sekretariat@cabiny.sk

Kompetencie:
Obec Čabiny je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Čabiny  je zriadený na Miestnom úrade v: Medzilaborciach

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka
11.30 - 12.00 hod.

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Fotogaléria

Kalendár