Samospráva

Obecný úrad 
Čabiny 141 
067 02 Čabiny 


Okres: Medzilaborce 

Štatistický čiselný kód obce: O520101

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 335

IČO: 00322873 
DIČ: 2021232499 

Fax: 057/74 80 087
Tel: 057/73 97 113,  

Email: info@cabiny.sk
Č. účtu: 23423532/0200 
SK04 0200 0000 0000 2342 3532, SUBASKBX 
VÚB, a.s. Medzilaborce 

Starosta: Štefan Nábožný 

Obecné zastupiteľstvo: 

1. Michal Jaroš - zástupca starostu
2. Bc. Alena Černegová
3. Ivan Mochnáč
4. Ján Trebišovský
5. Mgr. Marián Škovran

Zodpovedná osoba: Peter Mlynár
                                     PP PROTECT s.r.o.
                                     Antona Bernoláka 2
                                     071 01 Michalovce

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka
11.30 - 12.00 hod.

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Fotogaléria

Kalendár