Správne konanie vo veci výrubu

Prihlásenie sa do správneho konania resp. pripomienky adresovať na OcÚ Čabiny, Čabiny 141, 067 02 Čabiny alebo na t.č. 057/7397113:

- správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 07.09.2015 Obec Čabiny - Anna Ivanková, Hrnčiarska 1695/7, 066 01 Humenné, č. parcely KNC č. 662, k.ú. Čabiny 

- správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 09.09.2015 Obec Čabiny - Emil Totcimak, Čabiny 24, 067 02 Čabiny, č. parcely KNC č. 655/1, k.ú. Čabiny 

- správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 28.12.2015 Obec Čabiny - Michal Mihalisko, Komenského 659, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 115, k.ú. Čabiny 

- správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 25.01.2016 Obec Čabiny - Gréckokatolícka cirkev Čabiny, Farský úrad Čabiny 99, 067 02 Čabiny, č. parcely KNC č. 553,552, k.ú. Čabiny 

- správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 19.02.2016 Obec Čabiny - Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, č. parcely KNC č. 1059, k.ú. Čabiny 

- správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 02.11.2016 Obec Čabiny - Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, č. parcely KNC č. 4013,2890, k.ú. Čabiny 

- správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 16.11.2016 Obec Čabiny - Anna Čvirková, Duchnovičova 531/4, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 137/1, k.ú. Čabiny

- správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 18.03.2019 Obec Čabiny - Natália Halušková, Čordákova 22, Košice, č. parcely KNC č. 668, k.ú. Čabiny

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka
11.30 - 12.00 hod.

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Fotogaléria

Kalendár