Aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 24.5.2014

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia

dňa 24.mája 2014 (sobota)
od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Volebná miestnosť sa nachádza
v zasadačke obecného úradu v Čabinách (miestnosť bývalá pošta)

Občania, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti (zo závažných, najmä zdravotných dôvodov), môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, nahlásiť sa treba telefonicky:

057/7397113 na Obecný úrad do 23.mája 2014 do 12.00 hod.

Ako sa hlasuje?
Volič dostane od členov okrskovej volebnej komisie:
• prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky obce
• hlasovacie lístky

Volič v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vyberie hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov vyznačiť, ktorému kandidátovi dáva prednosť. Potom vloží hlasovací lístok do obálky. Obálku vloží do volebnej schránky.
1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 16:00
Streda: 08:00 - 16:00
Štvrtok: 08:00 - 16:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka
11.30 - 12.00 hod.

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Fotogaléria

Kalendár