SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Správne konanie vo veci výrubu

Prihlásenie sa do správneho konania resp. pripomienky adresovať na OcÚ Čabiny, Čabiny 141, 067 02 Čabiny alebo na t.č. 057/7397113:

 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 07.09.2015 Obec Čabiny - Anna Ivanková, Hrnčiarska 1695/7, 066 01 Humenné, č. parcely KNC č. 662, k.ú. Čabiny 
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 09.09.2015 Obec Čabiny - Emil Totcimak, Čabiny 24, 067 02 Čabiny, č. parcely KNC č. 655/1, k.ú. Čabiny 
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 28.12.2015 Obec Čabiny - Michal Mihalisko, Komenského 659, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 115, k.ú. Čabiny 
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 25.01.2016 Obec Čabiny - Gréckokatolícka cirkev Čabiny, Farský úrad Čabiny 99, 067 02 Čabiny, č. parcely KNC č. 553,552, k.ú. Čabiny 
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 19.02.2016 Obec Čabiny - Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, č. parcely KNC č. 1059, k.ú. Čabiny 
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 02.11.2016 Obec Čabiny - Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, č. parcely KNC č. 4013,2890, k.ú. Čabiny 
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 16.11.2016 Obec Čabiny - Anna Čvirková, Duchnovičova 531/4, 068 01 Medzilaborce, č. parcely KNC č. 137/1, k.ú. Čabiny
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 12.10.2018 Obec Čabiny - ŽSR, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Košice, SMSÚ ŽTS TO Prešov, Masarykova 31, 080 01 Prešov, č. parcely KNC č. 1055, 588, k.ú. Čabiny 
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 26.2.2019 Obec Čabiny - Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, č. parcely KNC č. 3993, k.ú. Čabiny 
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 18.03.2019 Obec Čabiny - Natália Halušková, Čordákova 22, 040 01 Košice, č. parcely KNC č. 668, k.ú. Čabiny
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 4.10.2019 Obec Čabiny - Správa a údržba ciest PSK, Oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné, č. parcely KNC č. 1057, k.ú. Čabiny 
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 16.9.2020 Obec Čabiny - Ing. Gabriel Gavula, Šegnerova 719/4, 841 04 Bratislava, č. parcely KNC č. 213, k.ú. Čabiny
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 8.10.2020 Obec Čabiny - Alena Leblochová, Komenského 1436/3, 066 01 Humenné, č. parcely KNC č. 159, k.ú. Čabiny
 • správne konanie vo veci výrubu drevín - zo dňa 19.10.2020  Obec Čabiny - Anton Kovačík, Košická 2501/38, 066 01 Humenné, č. parcely KNC č. 878,879, k.ú. Čabiny