SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

AMO - aktuálne informácie ohľadom afrického moru ošípaných !!!

 16.08.2019

Upozornenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Humenné

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné vzhľadom na aktuálnu nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na území SR v drobnochovoch (nekomerčných chovoch) - prvý prípad - ohnisko v obci Strážne, okr. Trebišov, druhý prípad - uhynutá ošípaná v obci Veľký Kamenec, tretí prípad - u chovateľa v blízkosti druhého prípadu v obci Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu, štvrtý prípad - ošípaná u súkromného chovateľa v obci Rad, okres Trebišov a u diviaka - prvý prípad - v rámci monitoringu AMO u diviačej zveri v okrese Trebišov-miesto nálezu je poľovné združenie Svätuše, cca 7 km od spoločnej SK/HU hranice kde v oblastiach na maďarskej strane hranice je už dlhodobejšie zisťovaný výskyt AMO u diviačej zveri, Vás týmto žiada venovať zvýšenú pozornosť a dôsledné dodržiavanie opatrení proti zavlečeniu afrického moru ošípaných do chovov.

1. Ošípané držať v uzatvorených priestoroch. Ošípané majú byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo ošípanými z priestoru mimo chovov ani s diviačou zverou

2. Nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými u osôb v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu

3. Zákaz používania vedľajších živočíšnych produktov z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané.

4. Zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom.

5. Zamedziť kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami s diviačieho mäsa.

6. Dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – prezliekanie ošetrovateľov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov.

7. Skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov.

8. Skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min, 90 dni pred jej použitím.

9. Ohlásiť domácu zabíjačku ošípaných najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním. 10. Zákaz skrmovania kuchynského odpadu.

MVDr. Helena Dziaková riaditeľka


Zoznam aktualít: