SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenia pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

 27.04.2017

OZNÁMENIA 
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 
15. novembra 2014 

1. Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu 

Obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č.12/2014 zo dňa 01.08.2014 určilo pre volebné obdobie 2014 až 2018 počet poslancov obecného zastupiteľstva na 5, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. 

2. Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce 
Obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 13/2014 zo dňa 01.08.2014 určilo, že vo volebnom období 2014 až 2018 bude starosta obce vykonávať funkciu v celom rozsahu na plný úväzok. 

3. Oznámenie o utvorení volebných okrskov 
Starosta obce Čabiny podľa § 10 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určil, že v obci Čabiny bude jeden volebný okrsok. Volebnou miestnosťou pre pre volebný okrsok bude zasadačka na obecnom úrade, Čabiny 141. 

4. Oznámenie o počte obyvateľov obce 
Obec Čabiny v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že počet obyvateľov obce je 369. 

V Čabinách, 14.08.2014 

Milan MOROZ 
starosta obce 

Zoznam aktualít: