SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

 27.04.2017

Obec ČABINY podľa zákona NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 
a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. 


oznamuje: I. 

Čas konania volieb 

Voľby do orgánov PREŠOVSKÉHO samosprávneho kraja sa uskutočnia 

v sobotu 09. novembra 2013 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. 

II. 

Miesto konania volieb 


Volebný okrsok č. 1 - Obecný úrad Čabiny 141, zasadacia miestnosť III. 

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. V Čabinách, 01. 10. 2013 

Milan Moroz
starosta obce

Zoznam aktualít: