SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Riešenie migračných výziev v obci Čabiny

 31.07.2023

Európsky fond regionálneho rozvoja“
Obec Čabiny realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č: IROP-Z302091CZS1-91-108. Konkrétnym cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine. Podporenou skupinou sú štátni príslušníci tretích krajín  odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie v počte 7 osôb v trvaní 26 týždňov.
Názov projektu Riešenie migračných výziev v obci Čabiny
Hlavný cieľ projektu Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Výška NFP 18 200,00 EUR
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %
Miesto realizácie Obec Čabiny
Webové sídlo RO https://www.mirri.gov.sk
Webové sídlo SO https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/integrovany-regionalny-operacny-program/index.html

Zoznam aktualít: