SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Vyčistime si Laborec ..... vyčistime si Európu

 27.04.2017

"Vyčistime si Laborec ...... vyčistime si Európu,,
Akcia pri príležitosti európskeho dňa čistenia
10. máj 2014

Akcia bude realizovaná na základe výzvy eurokomisára pre životné prostredie
a pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Základná myšlienka akcie, zmobilizovať čo najviac dobrovoľníkov s cieľom redukcie odpadov v prírode a blízkom okolí

v termíne od 5. mája ─ 18. mája 2014

V okresoch Medzilaborce a Humenné, na úseku vodného toku Laborec akciu vyhlasuje Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Východné Karpaty. Prečisťovanie bude zamerané na zber komunálneho odpadu a monitoring divokých skládok popri vodnom toku Laborec vo vlastnom katastri obcí, ktoré sa do akcie zapoja.


Obciam ktoré sa do akcie zapoja Správa CHKO VK poskytne vrecia a rukavice na zber odpadu.

Koordináciu dobrovoľníkov, sústredenie odpadu ako aj naloženie s odpadom zabezpečí každá obec na základe pokynov starostu obce. Každá obec bude zodpovedať za redukciu odpadu vo vlastnom katastri. Priebeh akcie, množstvo nazbieraného odpadu budú priamo v teréne monitorovať pracovníci Správy CHKO VK. 

Touto cestou vyzývame aby sa do akcie zapojilo čo najviac dobrovoľníkov, ktorým stav vodného toku Laborec nie je ľahostajný.

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Východné Karpaty, Duchnovičova 535, 098 01 Medzilaborce, kontakt: 057/748 0291 kontaktná osoba k akcii: Ing Anna Macková (0903 298 307) anna.mackova@sopsr.sk

Zoznam aktualít: