SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výzva na pokosenie pozemkov

 20.06.2023

Výzva na pokosenie pozemkov a trávnatých plôch

Vážení občania, vlastníci pozemkov v katastri našej obce,

Obec Čabiny, si Vás týmto dovoľuje vyzvať na pokosenie pozemkov a trávnatých plôch vo Vašom vlastníctve, spoluvlastníctve, resp. v užívaní.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, invazívnych rastlín a náletových drevín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 krát do roka v termínoch máj - jún a september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Za pochopenie ďakujeme a veríme, že v čo najkratšom čase nedostatky z Vašej strany odstránite.


Zoznam aktualít: