SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad

 10.07.2023

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad


Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad

Obec Čabiny  vyzýva obyvateľov obce a daňovníkov, ktorí ešte nemajú uhradenú daň z nehnuteľností a  poplatok za komunálne odpady na rok 2023, alebo majú nedoplatky z predchádzajúcich období, aby si čo najškôr splnili svoje daňové povinnosti.

V prípade, ak tak neurobia v lehote splatnosti, stávajú sa daňovými dlžníkmi a správca dane je povinný im za každý deň omeškania vyrubiť úrok z omeškania. Zároveň obec, ako správca dane je nútený pristúpiť k vymáhaniu daňových nedoplatkov prostredníctvom exekučného konania.

Zaplatiť poplatky môžete bankovým prevodom, alebo zaplatením v hotovosti v pokladni obecného úradu. Informácie: osobne na Obecnom úrade v Čabinách, elektronicky na e-mailovej adrese starostacabiny1@centrum.sk, alebo telefonicky na čísle 057/7397113Zoznam aktualít: